Oferta ubezpieczeń

Oferta ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej skierowana do firm jest kwestią dosyć skomplikowaną. Jest to spowodowane faktem, że propozycja ta jest niezwykle szeroka, aby dawała możliwość pokrycia wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa. Podstawowa ochrona zapewnia zabezpieczenie firmy jako pracodawcy, w związku z możliwością zaistnienia na jej terenie wypadku, w wyniku, którego ucierpi pracownik. Ubezpieczyć można także sprzedawany przez firmę produkt, na wypadek, gdyby jakiś jego wadliwy element spowodował krzywdę na przykład klientowi. Przedsiębiorstwo może się także chronić w kwestii jakości pracy wykonywanej przez jej podwykonawców, a także firmy z nią współpracujące, jeżeli ich działalność przyniesie straty osobom trzecim. Dosyć ważnym typem ubezpieczenia OC, szczególnie dla firm produkcyjnych, chociażby z branży chemicznej, jest ochrona przed możliwością wyrządzenia szkód w środowisku. W przypadku zaistnienia wypadku, w wyniku którego skażone zostanie środowisko naturalne, koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel.

zamówienia publiczne